Vijadukt Pehare i ulaz u tunel Rićice / Muhamed Tunović … tunel Pečuj dužine lijeve cijevi 999 i desne 1.022 m, te most Drivuša dužine 205 m.