R.b. Ime projekta i mjesto izgradnje Ukupna vrijednost ugovorenih radova/ BAM Početak radova (mjesec/godina) Kraj radova (mjesec/ godina)
1 Autocesta Zenica -Sarajevo, Dionica Visoko – Podlugovi 19.993.080 April 2005.god. Juli 2006.god
2 Radovi na izgradnji pješačkog prolaza-podhodnika objekta na prelazu ceste M-17 preko Zapadnog prilaza gradu Sarajevu II faza, 1 etapa. 1.287.359 Maj 2005god. Decemba r 2005.god
3 Sanacija tunela “Kupreška Vrata” na cestiM-16, Bugojno -Kupres 2.404.538 Juni 2005.god. Decemba r 2005.god
4 Autoput E661, Dionica Gradiška-Banja Luka, Sekcija Aerodrom BanjaLuka-Glamočani 3.355.493 Oktobar 2004.god. Decemba r 2006.god
5 Izgradnja mosta “Doboj” u Doboju mosta “Modriča” u Modriči 6.339.453 April 2005.god. Decemba r 2006.god
6 Izgradnja mosta preko rijeke Vrbas u mjestu Miloševci 1.069.458 Decembar 2005.god. Maj 2006.god
7 Međunarodni most preko rijeke Save “Šamac” između Bosanskog i Slavonskog Šamca. Radovi na sanaciji mosta. 25,034,624 Maj 2003.god Februar 2006.god
8 Izrada bušenih šipova za Avaz na lokalitetu Alhos II faze 911.422 Juli 2O06.god. Avgust 2006.god
9 Obnova vijadukta kod KJadnjana na cesti M18, Dionica Šički Brod-Sarajevo, km 41+514 880.532 Septemba r 2006.god. Januar 2007
10 Izgradnja saobraćajnice Zapadnog prilaza gradu Sarajevu II faza, II etapa. 4.435.993 Septemba r 2006.god. April 2O08.god
11 Autocesta Zenica -Sarajevo, Dionica Kakanj-Visoko Sekcija II Dobrinje-Visoko 15.557.137 Januar 2007..god Novemba r 2007.god
12 Obnova mosta preko potoka Drecelj u Konjicu na cesti M17, Dionica Sarajevo-Konjic, km52+945 322.821 Mart 2007..god Maj 2007.god
13 Sanacija mosta preko rijeke Rače u Srednjem na cesfi’ M18, Dionica Šički Brod-Sarajevo, km 91+084 1.120.039 Juli 2007.god. Decemba r 2007.god
14 Obnova mosta preko rijeke Ljubine na cesti M18.0-2, Dionica Šički Brod-Sarajevo, km105+741 200.497 Juli 2007.god. Decemba r 2007.god
15 Obnova 2 mosta preko rijeke Ljubine na cesti M18.0-2, Dionica Šički Brod-Sarajevo, km 98+538 km105+640 429.407 Oktobar 2007.god. April 2008.god
16 Izgradnja betonskog kanala sa kaskadom, slapištem mostom u sklopu skretanja rijeke Čehotine, Pljevlja Crna Gora 5.615.866 Juni 2007.god. Juli 2008.god
17 Izgradnja mosta preko rijeke Čehotine – Pljevlja Crna Gora 313.018 Juli 2007.god. Oktobar 2007.god
18 Sanacija klizišta Trčivode na Putnom pravcu Sarajevo – Pale 861.471 Oktobar 2007 April 2008.god
19 Sanacija mosta Obilaznica Bugojno 207.404 Novembar 2007. Decemba r2007.
20 Sanacija klizišta na putu Zvornik-Drinjača-Bratunac U 2. Faze Polom 1 Polom II 831.266 Faza 1 Juli 2007. Faza II Decemba r-2007. Januar 2008
21 Izgradnja mosta preko rijeke Bosne između industrijske zone Ozrakovići Topuzovo Polje 1.427.635 Novembar 2007.god. Juli 2008.god
22 Izrada bušenih šipova u krugu kompanije Mittal Steel 660.640 Decembar 2007.god. Januar 2008.god
23 Izgradnja mosta preko Jablaničkog jezera Čelebići Lisičići općina Konjic 15.113.399 Januar 2008.god. Novembar 2010 god
24 Rekonstrukcija tunela br 9, na cesti M. 16.0-2. Banja Luka- Jajce 1.417.377 April 2008.god. Avgust 2008.god
25 Obnova 2 mosta preko rijeke Ljubine na cesti M18.0-2, Dionica Šički Brod- Sarajevo 97+111i km103+520 514.082 April 2008god. Septemb ar2008.g od.
26 2 ugovora: Radovi na izgradnji mosta Malešići, preko rijeke Bosne i rekonstrukcija dijela ceste R445 u Malešići Općina llijaš i Radovi na rušenju postojećeg mosta 1.902.407 Maj 2008god. Septemb ar2009.g od.
27 Autoput E661, Dionica Gradiška-Banja Luka, 7.226.999 Avgust 2004.god. Septemb ar2009.g od.
28 Sanacija nadvožnjaka u Briješću 339.848 Avgust 2008. god. Septemb ar2008.g od.
29 lizvođenje radova na izradi betonske obloge kanala u krečnjaku na kanalu za skretanje rijeke Ćehotine – Pljevlja Crna Gora 3.385.816 Septemba r2008.god Decemba r 2008.god
30 Sanacija mosta preko potoka Stulija u Kaoniku na cesti M5, KM 87+940 227.393 Oktobar 2008.god. Decemba r 2008.god
31 Radovi na proširenju tunela prema industrijskoj zoni u Konjicu LOT 1 451372 Mart 2009 Juni 2009
32 Rekonstrukcija ceste Tuzla -Sarajevo, Dionica: Podpaklenik- Olovo izgradnja M3 i M4 preko rijeke Stupčanice, i tunela “Stupčanica”. 5.118.761 Mart 2009 Oktobar 2010
33 Rekonstrukcija ceste Tuzla-Sarajevo, dionica: Podpaklenik-Olovo; Izgradnja Tunela Bjelave 1,992,485 Mart 2009 Oktobar 2010
34 Autoput E 661, Dionica: Gradiška-banja Luka LOT3 690.402 Mart 2009 Septemb ar2009.
35 Rekonstrukcija 2 mosta Ljubina na putu M-18-2, Šički Brod – Sarajevo,km 97+848 i km 105+164 501.551 Juli2009 Septemb er2009
36 Rekonstrukcija mosta preko tramvajske pruge na putu za llidžu ga magistralnom putu M17.0-3 Jablanica-Sarajevo 1.384.991 Juni 2009 Avgust 2009
37 Izgradnja šipova na pravcu Butila-Briješće 3,176,578 April 2009 Septembar 2011
38 Sanacija mosta preko Brloškog potoka 298,526 Septembar 2009 Decembar 2009
39 Sanacija mosta preko Ujića rijeke 286,588 Avgust 2009 Novembar 2009
40 Izgradnja mosta Trnova Luka na Magistralnom putu M-20 Gacko-Foča 3,953,188 Oktobar 2009 Juli 2011
41 Rekonstrukcija mosta preko rijeke Bosne na magistralnoj cesti M-18 u Jošanici 2,726,305 Novembar 2009 Mart 2010
42 Rekonstrukcija ceste Tuzla-Sarajevo, dionica: Podpaklenik-Olovo, Izgradnja potpornih zidova 170,940 Mart 2010 Oktobar 2010
43 Rekonstrukcija mosta preko rijeke Bosne u Topčić polju na cesti M17, dionica Doboj – Zenica, km 58+869 1,437,209 Juni 2010 Oktobar 2010
44 Rekonstrukcija mosta preko rijeke Bosne u Plandištu na cesti M17.0-3, Sarajevo – Jablanica, u km 4+090 661,093 Juni 2011 Oktobar 2010
45 Izgradnja bušenih šipova u Šićkom Brodu 181,277 Juli 2010 Novembar 2010
46 Izgradnji pješačkog mosta između obala Kulina bana i Maka Dizdara u Sarajevu. 1,805,090 Oktobar 2011 Jun 2012
47 Sanacija dovodnog tunela broj II HE Jablanica 238,950 Juli 2010 Septembar 2010
48 Izgradnja autoceste na koridoru 5c, Dionica Drivuša-Kakanj, Sekcija Drivuša-Gorica 40,114,091 Septembar 2010 2014.
49 Sanacija mosta preko Vododerine Novogodišnji Ruč 454,187 Maj 2011 Avgust 2011
50 Rekonstrukcija mosta preko Zabojskog potaka u mjestu Karovići 271,385 April 2011 Juni 2011
51 Izvođenje radova na sanaciji klizišta na pruzi 11 Sarajevo – Čapljina u km 46+700/750 477,451 Novembar 2011 Mart 2012
52 Izgradnja nosača na Auto putu Banja Luka – Gradiška 111,897 Oktobar 2011 Oktobar 2011
53 Izgradnja Autoceste na koridoru 5c,
Donica Drivuša-Kakanj, Sekcija Drivuša – Gorica – Tunel 1.mart – faza I
44,046,592 Avgust 2012 Maj 2013.god.
54 Sanacija mosta u Foči 390,584 Oktobar 2011 Oktobar 2011
55 Najam opreme za izradu nosača u Dimitrovgradu 450,266 Decembar 2011 April 2012.god.
56 Izgradnja GGM u Zenici, 5 objekata 22,015,551 Februar 2012 Planiran završetak u 2014
57 Izgradnja Autoceste na koridoru 5c,
Počitelj-Bijača, Sekcija Kravice – Bijača
58,319,181 Oktobarbar 2011 Juni 2013
58 Izgradnja Šipova za potrebe Vodovod doo Doboj 50,723 Juni 2012 Juni 2012
59 Izgradnja Šipova na Sarajevskoj obilaznici 60,292 Juni 2012 Juni 2012
60 Izgradnja potpornih zidova – Čemerno 1,058,297 April 2012 Oktobar 2012
61 Most preko klizišta na lokaciji Trnova Luka od P217-P212 1,099,928 Juli 2012 2013
62 Izgradnja autoceste na koridoru Vc,dionica Vlakovo – Tarčin,podionica Suhodol-Tarčin,Izgradnja mosta M3 2,313,335 Septembar 2012 Januar 2014
63 Izgradnja Autoceste na koridoru 5c,
Donica Drivuša-Kakanj, Sekcija Drivuša – Gorica – Tunel 1. mart (faza II)
40,793,431 Juni 2013 Planiran završetak juni 2014
64 Izgradnja i nadogradnja mostova, priključnih rampi i pješačkih podhodnika na XII trasverzali u Sarajevu 18,158,723 Juni 2013 Planiran završetak juni 2014
65 Izgradnja priključnih rampi sa kružnog toka “Vlakovo” na “Sarajevsku zaobilaznicu” 6,453,423 Juni 2013 Planiran završetak April 2014
66 Izgradnja Sarajevske zaobilaznice – LOT 3A 31,467,280 Juni 2013. Planiran završetak April 2014.
67 Izgradnja autoputa Banjaluka – Doboj, dionica Prnjavor-Doboj 19,002,712 Juni 2013. Planiran završetak Juni 2015.
68 Osiguranje zasjeka i izlaznog portala tunelske konstrukcije na koridoru Vc, dionica Vlakovo-Tarčin, poddionica Suhodol-Tarčin 343,204 August 2013. April 2014.
69 Izgradnja autoceste na koridoru Vc, dionica Svilaj – Odžak 163,941,774 Septembar 2013 Planiran završetak Novembar 2014
70 Izrada bušenih šipova na autocesti koridora Vc, dionica Svilaj-Odžak 248,290
Mart 2014
Planiran završetak Juni 2014
R.b. Ime projekta i mjesto izgradnje
Ukupna vrijednost ugovorenih radova/ BAM
Početak radova (mjesec/godina)
Kraj radova 
(mjesec/ godina)
71 Rekonstrukcija tunela hidroelektrane Rama
3,675,268
Februar 2001
Septembar 2005
72 Stambeno poslovna zgrada “K-30” u Sarajevu
5,178,215
Mart 2004
Decembar 2005
73 Rekonstrukcija hotela “Grand” u Sarajevu
1,350,430
April 2006
Decembar 2006
74 Rekonstrukcija kina “Dubrovnik” u Sarajevu
1,385,161
Mart 2006
Januar 2007
75 Poslovno sportski objekat Kamberovića polje u Zenici
13,820,196
Mart 2006
Maj 2007
76 GRADSKA ARENA
Kamberovića Polje
2,441,038
Januar 2007
Januar 2008
77 Stambeni objekat “Kranjčevića”
328,755
Juli 2009
Decembar 2009
78 Radovi na skladišnoj hali u Blažuju
170,941
April 2010
Maj 2010
79 Izvođenje radova na objektima Mihrivode u Sarajevu
987,857
Avgust 2010
Juli 2011
80 Stambeno poslovni kompleks “MELLAIN” . Izvođenje radova na osiguranju građevinske jame i izrade AB konstrukcije do kote 0,00
8,063,735
Avgust 2010
Septembar 2011
81 Izgradnja proizvodne hale “Alma Ras”
238,845
Septembar 2010
Novembar 2010
82 Skladište eksplozivnog materijala, fabrika “POBJEDA-RUDET”d.d. Goražde
767,333
April 2011
Januar 2012
83 Skladište eksplozivnog materijala, fabrika “POBJEDA-RUDET”d.d. Goražde
141,445
Februar 2014
Maj 2014