Historija firme ŽGP Sarajevo

Kulturu građenja Sarajevo duguje svojoj bogatoj i slojevitoj prošlosti. Taj građevinski mozaik čine najljepši fragmenti građevinarstva svih perioda njegova razvoja u jednom sretnom spoju zatečenih i novih vrijednosti. Još u doba neolita i ovdje je čovjek gradio zemunice i u njima stvarao vrijedna umjetnička djela. Brojne fortice na obodnim padinama čuvale su kontinuitet življenja na ovom mjestu u ono nemirno doba seobe naroda. Rimljani su cijenili prirodne kvalitete kraja kojem dadoše status kolonije, sa centrom na Ilidži, gdje izgradiše terme i brojne vile.

VIŠE

Ono što firmu izdvaja od ostalih najbolje pokazuju sljedeći podaci:

  • Više od 1.000.000 m2 stambenog i poslovnog prostora
  • 130 km cestovnih, željezničkih i hidrotunela
  • 70 km cestovnih i željezničkih mostova
  • 718 km željezničkih pruga
  • 450.000 m2 industrijskih i sportskih objekata
  • preko 8.000.000 m3 ugrađenog betona

Brojni izgrađeni objekti najbolja su potvrda o uspješnosti kompanije.

Cilj naše kompanije je prvenstveno održavanje pozcije vodeće BIH firme, nastavak dobrog poslovanja, kako na prostorima BIH, tako i u susjednim državama regiona.

Vizija firme ŽGP Sarajevo

Politika kvaliteta

Mnoga vrijedna djela ostavila su trajan pečat našoj graditeljskoj prošlosti. Nastavljajući s novim djelima želimo postati pojmom stručnosti i pouzdanosti.

Kvalitet je naša zajednička obaveza koja podrazumjeva pojedinačnu odgovornost svih članova ŽGP-a. Sigurnost i zaštita interesa poslovnih partnera mora biti i ostati temeljem našeg rada.

S ovim ciljem, poštujući preuzete obaveze, propise i norme poslovnog morala želimo ostvariti profit koji će nam osigurati dalji razvoj i zadovoljstvo naših klijenata.

×

O NAMA

Kulturu građenja Sarajevo duguje svojoj bogatoj i slojevitoj prošlosti. Taj građevinski mozaik čine najljepši fragmenti građevinarstva svih perioda njegova razvoja u jednom sretnom spoju zatečenih i novih vrijednosti. Još u doba neolita i ovdje je čovjek gradio zemunice i u njima stvarao vrijedna umjetnička djela. Brojne fortice na obodnim padinama čuvale su kontinuitet življenja na ovom mjestu u ono nemirno doba seobe naroda. Rimljani su cijenili prirodne kvalitete kraja kojem dadoše status kolonije, sa centrom na Ilidži, gdje izgradiše terme i brojne vile. Srednjovjekovna bosanska država još nije bila formalno pala, a ovdje su već izgrađeni objekti gradskog karaktera koji povezavši tada postojeća srednjovjekovna sela, stvoriše prvu urbanu naseobinu. Poseban prosperitet Sarajevo je doživjelo u XVI stoljeću kada se grad razvio u granicama koje se do austrougarske vladavine nisu mjenjale. Grade se monumentalne građevine kao što su džamije, medrese, hanovi, hamami, bezistani, muzoleji, a zahvaljujući kultu higijene koji razvija religija Islama. Sarajevo još u XV vijeku ima javni vodovod daleko prije mnogih svjetskih metropola. Sve građevine ovog doba nose najbolje odlike klasičnog perioda osmansko- turske arhitekture. Dijeleći sudbinu Carstva, grad Sarajevo u narednim vijekovima stagnira i teško podnosi povremene provale, rušenja i paljevine. Austro-ugarska vladavina donosi evropske metode privređivanja i uvodi građevinske propise, te grad doživljava neminovnu transformaciju svoje urbane slike, drastično naglašenu još i sukobom dvaju civilizacija. Importirana arhitektura istoricizma počinje pomalo simboličnom neorenesansom i u tom periodu razvija sve oblike evropske eklektike, ali i jedan poseban, sasvim lokalni-pseudomaurski slog. Iz tog kulturnog kompromisa, zahvaljujući umjetničkim slobodama koje donosi „Stil 1900-e“ ovdje potpuno u znaku bečke secesije, formuliše se več 1910-e sasvim regionalni arhitektonski izraz tzv. „bosanski slog“. To je ujedno i vrijeme kada se začinju prva djela Moderne, stavljajući građevinarstvo u Sarajevu vremenski i po vrijednosti sasvim uz bok ostvarenjima srednje Evrope. U istoriji grada, austro-ugarski period predstavlja početke razvoja inženjerstva i komunalne tehnike. Razvoj industrije prati i razvoj infrastrukturnih objekata, te se grade putevi, mostovi i željeznice, a primjena novih konstruktivnih i tehnoloških rješenja dovodi do punog razvoja građevinske djelatnosti. Ekonomska stagnacija međuratnog perioda razlog je slabijem intenzitetu građenja, ali među malobrojnim djelima ima i onih koja predstavljaju izraz tada najsavremenijih ideja. U poslijeratnom dobu, u zanosu obnove zemlje, stvorena su vrijedna djela čiji građevinski i umjetnički dometi daju osnov da ono što radimo s punim pravom nazovemo kulturom građenja. Prateći tokove svjetskog građevinarstva, a na osnovama bogate baštine, neimari Sarajeva su u stanju da udovolje i najsloženijim zahtjevima savremenog građevinarstva. Nastavljajući ovo djelo, građevinski radnici „GP ŽGP d.d. Sarajevo“izgradiše niz reprezentativnih objekata i svom gradu utisnuše vječne tragove svog vremena. Ove stranice samo jednim dijelom predstavljaju stvarne mogućnosti i domete ŽGP-a, budući da tek s povjerenjem i ugledom, dobijenim i sticanim prethodnih šest decenija kod mnogobrojnih Investitora i poslovnih partnera širom zemlje i u inostranstvu, podaci prezentirani na ovim stranicama dobijaju pravu sadržinu i značaj. Osnovu kolektiva čini stručno sposobna kadrovska struktura. Visokoobrazovani kadrovi građevinskih smjerova s cijelim timovima stručnjaka svih pratećih profila i specijalnosti, provjerenih na tehnički složenim objektima, suvremeno vladaju svjetskim dostignućima u svojim strukama, zahvaljujući permanentnim naporima u stalnom usavršavanju i plodnoj suradnji sa naučnim i obrazovnim institucijama. Visokospecijalizovana podjela rada unutar kolektiva omogućila je stvaranje i stalan razvoj posebnih radnih timova za koje ne postoje nepoznanice u poslu, u tajnama tehnologije građenja, primjeni savremenih konstruktivnih rješenja, upotrebi i organizaciji najsavremenijih sredstava rada. Raspolažući vlastitim projektno-tehnološkim organizacionim i razvojnim službama, te uz tehničku povezanost sa vodećim stručnim projektnim institucijama, ŽGP je u mogućnosti da sistemom inženjeringa nudi vlastita originalna rješenja za izgradnju novih najsloženijih građevinskih objekata. Za vrijeme trajanja agresije, od aprila 1992.god GP ŽGP Srajevo je praktično jedino građevinsko preduzeće u Sarajevu koje nije stalo sa građevinskim aktivnostima, posebno u sektoru visokogradnje. Broj zaposlenih prije agresije: 2.500 Broj zaposlenih trenutno: 392 Mnogi objekti koje je ŽGP izgradio, postaju nove vrijednosti i ostaju trajan dekor dijelova grada Sarajeva, Bosne i Hercegovine i susjedstva. O tome svjedoče brojna priznanja najviših društvenih organa i Investitora sa najstrožijim kriterijima.

×

NAŠA VIZIJA

2001. godine uspješno je završena reorganizacija firme, kao i privatizacija, a danas GP ŽGP d.d. Sarajevo posluje kao dioničarsko društvo, isključivo u privatnom vlasništvu. Praćenje savremene tehnologije, nabavka nove opreme, obuka kadrova i bogato iskustvo stečeno proteklih godina najbolja su garancija za kvalitetno izvršenje povjerenih zadataka. Ono što firmu izdvaja od ostalih najbolje pokazuju sljedeći podaci: Više od 1.000.000 m2 stambenog i poslovnog prostora 130 km cestovnih, željezničkih i hidrotunela 70 km cestovnih i željezničkih mostova 718 km željezničkih pruga 450.000 m2 industrijskih i sportskih objekata preko 8.000.000 m3 ugrađenog betona Brojni izgrađeni objekti najbolja su potvrda o uspješnosti kompanije. Cilj naše kompanije je prvenstveno održavanje pozcije vodeće BIH firme, nastavak dobrog poslovanja, kako na prostorima BIH, tako i u susjednim državama regiona.

×

Politika kvaliteta

Mnoga vrijedna djela ostavila su trajan pečat našoj graditeljskoj prošlosti. Nastavljajući s novim djelima želimo postati pojmom stručnosti i pouzdanosti. Kvalitet je naša zajednička obaveza koja podrazumjeva pojedinačnu odgovornost svih članova ŽGP-a. Sigurnost i zaštita interesa poslovnih partnera mora biti i ostati temeljem našeg rada. S ovim ciljem, poštujući preuzete obaveze, propise i norme poslovnog morala želimo ostvariti profit koji će nam osigurati dalji razvoj i zadovoljstvo naših klijenata. Da bi to ostvarili mi ćemo: Pružiti klijentima pravovremene i detaljne informacije o nama i našim djelima, kakve od nas i očekuju Smatrati zadovoljstvo klijenta, kvalitet i stalno poboljšanje procesa ključnim za stvaranje ugleda i poslovnog uspjeha Stvarati ambijent koji zaposlene potiče na kreativnost i unapređenje kvaliteta Razvijati osjećaj i potrebu za međusobno povjerenje, uvažavanje i timski rad Podržavati ciljeve i strategiju kvaliteta odgovarajućim programima obrazovanja Održavati sistem za upravljanje kvalitetom u skladu sa međunarodno priznatim normama Pratiti efikasnost rada i sposobnost da se proces kontroliše u svim fazama Prihvaćati samo one poslove koji se mogu kvalitetno i profesionalno izvršiti Pomoći zaposlenim da prepoznaju i koriste raspoložive mogućnosti za unapređenje kvaliteta svoga rada Popravljati nedostatke i otklanjati njihove uzroke Pojedinačne i grupne uspjehe uvažavati. Načela sistema upravljanja NAČELO 1 – ORGANIZACIJA USMJERENA PREMA KLIJENTU NAČELO 2 – VOĐENJE ORGANIZACIJE NAČELO 3 – ANGAŽMAN ZAPOSLENIH NAČELO 4 – PROCESNI PRISTUP NAČELO 5 – SISTEMSKI PRISTUP UPRAVLJANJU NAČELO 6 – TRAJNO POBOLJŠAVANJE NAČELO 7 – ODLUČIVANJE NA TEMELJU ČINJENICA NAČELO 8 – OBOSTRANO KORISTAN ODNOS S DOBAVLJAČEM