Kontakt informacije

Kao najstarija građevinska firma u Bosni i Hercegovini GP ŽGP d.d. Sarajevo slavi više od 60 godina svog postojanja, što za razvoj i opstanak firme djeluje zaista iimpresivno.

Nemili događaji koji su se dešavali u ranim 90tim nisu nas pokolebaliu u nastojanjima da budemo među prvima u građevinarstvu koji su krenuli sa obnovom i izgradnjom devastirane Bosne i Hercegovine.

Address

Dolina 11, 71000 Sarajevo
Bosna i hercegovina

Email

info@zgp.ba

Phone

033/250-900

Kontaktirajte nas putem forme